Scan de onveilige situatie - SZWTer afsluiting van het programma ‘Zelfreguleren van een gezonde en veilige werkomgeving’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werden we gevraagd om na te denken over een give-way voor ​alle veiligheidsmanagers.


Inzicht

Veiligheidsmanagers zijn altijd opzoek naar onveilige situaties.


Idee

Daarom dagen we iedereen uit om zich in de schoenen van een veiligheidsmedewerker te verplaatsen en 3 onveilige situaties te zoeken in een grote zoekplaat met een bijbehorende app.

Een onveilige situatie gevonden? Scan ‘m met de app. Dankzij geavanceerde image recognition triggert dit meteen een video. ​Alle onveilige situaties zijn gekoppeld aan een eigen animatie die uitlegt hoe deze situatie te verhelpen of voorkomen is.